Secció de Filosofia i Ciències Socials

News & Insights
Discurs de recepció de Guillem López Casasnovas: Economia i gestió pública al servei del benestar de la gent
26 de setembre de 2017
sfcs2
Economia i gestió pública al servei del benestar de la gent / Discurs de recepció de Guillem López Casasnovas com a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 26 de setembre de 2017 ; resposta d’Andreu Mas-Colell, membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials Fitxa al Portal de Publicacions de l’IEC
[pafe-template id="2184"]