Secció de Filosofia i Ciències Socials

News & Insights
Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. Jaume de Puig (Col·lecció: Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 49)
10 de juliol de 2017
sfcs2
  Els arxius i biblioteques eclesiàstics de Girona custodien gairebé sis-cents manuscrits. Amb aquest volum comença la publicació d’un instrument de treball essencial en qualsevol complex arxivístic i bibliotecari: un catàleg de manuscrits. La part més valuosa del fons de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona la constitueix una sèrie de manuscrits moderns interessants per a la història de la cultura catalana postmedieval. Tant aquest volum com els que el seguiran aporten dades sobre qüestions com ara l’evolució del pensament a Catalunya, el treball entorn del dret autòcton o l’entrada o el rebuig de les idees científiques noves en les diverses institucions pedagògiques de l’època. Data d’edició: 2016 Fitxa en el Portal de Publicacions IEC
[pafe-template id="2184"]